Risk för frost, vad gäller?

I händelse av frost får INTE banan beträdas. Om du har starttid och det är frost på banan försvinner din tid och en ny måste bokas alternativt kan du gå ut på hål 10 då frosten försvunnit förutsatt att det är tomt på hål 9.

Trevlig golfhelg!

// Personalen