Rangen stängd from 18 november

Nu har vi stängt rangen för säsongen.
Lilla banan är öppen för spel när det är snö- och isfritt.