Kansliet

På kansliet finns Johan Höglund, VD och Cicci Berglund, kansli/ekonomi.

Banan

På banan möter vi Micke Lagestam, banchef med personal.

Från tidig, då menar vi verkligen tidig, morgon preparerar de banan för golfen.

Mats Andreasson, Daniel Nyman, Anton Södergård, Kent Olsson