Kansliets vintertider

Kansliet och klubbchefen nås under vintern via mejl till info@dalsjogolf.se eller på telefon 0243-220000