Lokala regler 2022

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Allmän plikt, alltså förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel (om inget annat sägs i lokal regel eller eventuell tillfällig lokal regel).

1. Out of bounds och intern out of bounds (Regel 18.2)

a) Intern out of bounds mellan hål 9 och hål 18 gäller endast vid spel av hål 9, vitsvarta pinnar. Intern out of bounds avslutas vid svartvit pinne vid greenbunkern – 90 grader ut till vänster till vitsvart pinne. Vid spel av hål 18 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

b) Vid spel av hål 15 är en boll out of bounds om bollen är i vila på hål 14 på ett område som klippts till fairwayhöjd eller lägre, alltså green, foregreen eller fairway.

2. Pliktområden (Regel 17)

a) Pliktområde på vänster sida om hål 4, hål 5 och hål 17 är oändliga.

b) Om bollen ligger i pliktområdet hål 12 får spelaren förutom lättnad enligt R17, använda droppruta. Dropprutan finns vid orange vippa.

3. Green (Regel 13)

a) Vid spel av hål 3 och bollen hamnar på green hål 2 ingår foregreen i begreppet fel green. Lättnad måste tas enligt regel 13.1f dvs. dropp utanför foregreen

b) Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

    • spelaren
    • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
    • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
      Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden Bollen träffar kraftledning

a) Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 11 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs. (se regel 14.6 för vad som ska göras).

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål Mark under arbete

a) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.

b) Myrstackar på banan.

c) Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

d) Grusade dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet.

6. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond Sätt att avbryta och återuppta spelet.
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation, är alla övningsområden också stängda.

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana

Pinnar, plattor eller linje med färg, innebörd och vad de innebär enligt regel.

MarkeringInnebördRegel
RödPliktområde17
VitOut of bounds18
Vit-svartIntern Out of bounds18
BlåOnormala banförhållanden16
Blå/grönOnormala banförhållanden, spelförbudszon

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f
16