Kallelse Dalsjö golfklubbs höstårsmöte

Kallelse till Dalsjö Golfklubbs höstårsmöte.

Härmed kallas du som medlem i Dalsjö Golfklubb till höstårsmöte tisdag den 24 oktober klockan 18:00 på Ornäs skola.

Årsmöteshandlingar finns att hämta på kansliet fr.o.m tisdag den 17 oktober.

Välkommen!
Styrelsen Dalsjö Golfklubb
gm Johan Höglund, Klubbchef

Dalsjö Golfklubb