Intern out mellan hål 9 och 18 återinförs

Vi måste alltid tänka på säkerheten för våra medlemmar och gäster på banan och därför återinförs intern out vid spel för bollar som från hål 9 går mot hål 18, enligt samma modell som tidigare med vit/svarta pinnar från tee 9 och fram till greenbunkern.

Till årets säsong tog vi bort de interna out of bounds markeringarna mot gamla övningsområdet (hål 7, 8, 9) och mellan hål 9 och 18. Det gamla övningsområdet är nu en del av banan och tillåter spel om din boll hamnar där oavsett om du slår ut från hål 7, 8 eller hål 9.

Vid spel av hål 9 är även out mot hål 18 borta. När den togs bort var förhoppningen att spelet skulle fortsätta i hålets riktning men tyvärr har många valt att medvetet spela bollen ut mot hål 18 fairway. Tyvärr ser inte spelare från tee 9 om det finns spelare i svackan framför green hål 18. Det har varit ett flertal incidenter där bollar landat nära spelare på hål 18, turligt nog har ingen blivit träffad än, vad vi vet!

En boll som spelas från hål 9 och landar till vänster om outgränsen är out och med 1 slags plikt måste spelaren spela en ny boll från föregående plats, var det utslaget så slår spelaren sitt 3:e slag från tee.

Vid spel av hål 18 och om bollen hamnar nära en svartvit pinne, och spelarens stans eller sving störs av den svart/vita pinnen får spelaren droppa en boll utan plikt inom 1 klubblängd från närmaste punkt där spelaren kan svinga fritt utan att träffa pinne med klubban, pinnen får naturliugtvis inte flyttas. Är pinnen endast i spellinjen får spelaren inte lättnad och spelaren får sikta på sidan om pinnen.

Tisdag morgon den 20 juni kommer de interna out pinnarna att finnas på plats, uppdaterade lokala regler samt en skylt kommer finnas under några veckor på tee 9