Idag 13 maj öppnar banan

Vår härliga banchef Micke Lagestam är på plats och välkomnar alla ut på banan!

Några tänkvärda ord på vägen är att vi alla vårdar vår bana. Den ska hålla för många golfslag och stretande fötter.

Banan är ca. 7000m att gå vid raka slag från tee 57. Men hur många steg tar man på en golfrunda från tee 57? Du med stegmätare på får gärna mäta och berätta för oss.

Hjälp varandra med att lägga tillbaka uppslagen torv, laga eventuella nedslagsmärken på green. Skräp, snuspåsar, fimpar läggs i soptunna.

Vi spelar med lägesförbättring en tid nu på våren.
Ankomstanmälan senast 15 min före start gör man enklast i appen MinGolf bokning eller i terminalen oavsett vilken kanal man bokat via.

Välkommen till en fin golfsäsong!