I händelse av frost är hela banan stängd

Än har det varit frostfritt under bokningsbar tid och vi hoppas på en lång varm höst, men om och när det är frost på banan så gäller följande:

– Förbud att beträda banan om det är frost.

– Om det är frost på banan, då du har tid bokad, så förfaller bokningen och du får boka ny tid senare på dagen, aternativt gå ut på hål 10 då frosten släppt.