Hallå där!…Micke Lagestam

Superlativen över vår bana var många i somras och en bit in på hösten. Sedan kom regnet och inte bara någon lätt skur utan det öste ner. Banan blev blöt och säsongen fick ett abrupt slut.

– Två år i rad som vi avslutat med mycket regn. Tyvärr har det varit så blött att vi inte kunnat vintertäcka greenerna, säger Micke Lagestam.

– Det är en risk att vintertäcka när det är blött. Det blir syrefattigt och gräset riskerar kvävning.

I stället kom kylan rekordtidigt.

– Det får gärna fortsätta så här hela vintern, men lite snö gör ingenting. Däremot en vinter med tö några dagar och sedan kallgrader igen är inget jag vill ha. Is på greenerna riskerna även det kvävning av gräset.

Kallgrader hela vintern är alltså önskescenariot för Micke.

Just nu pågår slyröjning, fastighetsunderhåll och framför allt maskinvård. Till detta skall läggas inköp och planering.

I mitten av december trappar grabbarna i maskinhallen ner och återvänder i slutet av januari.

– Vi har lite jour och snöröjning under ledigheten, påpekar Micke.

Micke vill även ge en eloge till resursgruppen.

– Ett tiotal gubbs som gjort mycket på banan. Vilken energi och glöd, säger Micke och tillägger i nästa andetag.

– Hela klubben andas för övrigt optimism och vilken positiv stämning det är. Bra personal, bra ledning och bra medlemmar.

En välförtjänt ledighet väntar grabbarna, som sett till att vi haft en fantastisk bana.

Och om Micke får sin vilja igenom blir det en kall ledighet.

Intervjuad av PeO Karlström