Dalsjö Golfkrog fortsätter med AG/AW varje onsdag kväll hela juli och augusti

Läs mer på krogens egen Instagram och Facebook