Bokningsinformation

Tidbokning alla dagar mellan 07.00 – 19.51

Startförbud alla dagar 06.00 – 06.59.
Det är inte tillåtet att spela på banan under den här tiden. Våra banarbetare kör på för fullt och ska kunna arbeta utan dröjsmål under den tiden.

Samtidiga bokningar. Spelare får ha totalt 3 bokade tider. Vardag max 2 och lö/sön/helg max 2. Max 1/dag.

Om du inte avbokar senast två timmar innan din starttid, debiteras du som gäst full greenfee. Som medlem får du första gången en varning. Vid upprepning kan du komma att stängas av för bokning under 10 dagar.

Ankomstregistrera dig senast 15 min före start i appen MinGolf Bokning, OnTag, terminalen eller receptionen.
Gäster kan ankomstregistrera och betala i terminalen och i receptionen. Dalsjö Golf äger rätten att flytta bokningar 10 min framåt för att frigöra fler starttider.

Hunden är välkommen men ska alltid hållas kopplad och under uppsikt.

Välkommen!